Bedrijfstraining 

Een vitale medewerker is productiever, fitter en verzuimt minder. Gezonde en fitte medewerkers zorgen voor een gezond bedrijf.

Vitaliteit staat voor levensenergie, motivatie en mentale veerkracht. Bewegen is een van de pijlers van vitaliteit en wordt steeds belangrijker in een samenleving waarin zittend stressen het nieuwe roken is. Je hebt motivatie nodig die je niet alleen in beweging brengt, maar ook in beweging houdt. Deze motivatie komt van binnenuit.

Wat is de reden dat je s’ochtends uit je bed komt? Wat is op dit moment het belangrijkste in je leven?

Ik maak gebruik van de methode intelligent bewegen waarin ik beweging inzet om te onderzoeken hoe je fysieke, mentale en emotionele gezondheid is. Ik ben nieuwsgierig naar het verlangen van het bedrijf en van de individuele werknemer. Ik werk het liefst met groepen niet groter dan 10 deelnemers.

Voor een team is een gezamenlijke doel belangrijk en vaak duidelijk. In de sport is dit bijvoorbeeld strijden voor de winst. Om de wedstrijd te winnen is er een tactisch plan nodig en wordt er energie in de strijd gegooid. Deze gezamenlijke focus is belangrijk voor de verbinding binnen een team. Ook fysieke aanwezigheid is een voorwaarde. Onder deze voorwaarden ontstaat er een verhoging van de collectieve energie. In de hersenen van de spelers komen geluksstofjes vrij. Op dat moment voelen we ons deel van iets groters en dat geeft zingeving en leidt tot solidariteit. Ditzelfde geldt voor een werkteam. 

Het is de kunst om binnen dit teamproces ruimte te vinden voor persoonlijke groei en menselijke verbinding.

  • Ga van functioneel contact naar persoonlijk contact ( je oefent kwetsbaarheid, vertrouwen en intimiteit)
  • Ken elkaars persoonlijke drijfveren (het delen van persoonlijke drijfveren verdiept de beweegervaring en versterkt de onderlinge verbinding)
  • verbindt in de grootste emoties (hoe fanatieker de activiteit, hoe groter de emoties zijn en hoe sterker je de verbinding kunt ervaren)

Ik kom naar je locatie en hoor je wensen aan. Samen maken we een programma op maat voor iedereen en op elk niveau. 

Denk aan:

  • Kennismakingsgesprek directie/HR manager (dit mag ook in beweging, dan zijn we creatiever en komen we sneller tot dieperliggende wensen)
  • Wandel intake individuele werknemer
  • Individuele zorg op maat 5-10 training & coaching door te werken aan je energie, je motivatie, (zelf)vertrouwen, kwetsbaarheid als kracht, verbinding met jezelf en met de ander. Terug in je kracht om uitval te voorkomen of je terugkeer naar de werkvloer te stimuleren.
  • 12- weekse programma waarin 4-6 deelnemers samenkomen met een overeenkomstig verlangen: terug naar het werk of voorkomen van uitval.
  • Workshop Intelligent bewegen = Een beweegmoment waarin als team beweging wordt ingezet om te ervaren hoe er samen plezier wordt gemaakt, samen te werken aan je fysieke, mentale en emotionele vaardigheden. Door beweging wordt gedrag snel zichtbaar. Elkaars talenten worden zichtbaar en elkaars valkuilen. In  een groep bewegen zie je dat de problemen makkelijker naar boven komen, en dat deelnemers uit de groep elkaar feedback gaan geven. Het effect op een individueel groeiproces van deelnemers die elkaar feedback geven kan groot zijn. Vaardigheden om naar een gezamenlijk verlangen of persoonlijk verlangen te werken die kun je trainen. De gangbare vaardigheden die ik veel zie en train met mijn deelnemers in groepen zijn: beweegplezier, verbinding maken, samenwerken, omgaan met tegenslagen, motivatie, focus, stabiliteit, kracht, uithoudingsvermogen en beslissen.


Locatie & Tijd
Op locatie 

Investering
Op aanvraag

Menu